Hệ thống thử độ kín thùng Container 20 feet và 40 feet hiện đại, tự động hoàn toàn

Hệ thống thử độ kín container do Yamaguchi sản xuất chuyên dùng cho các nhà máy sản xuất thùng container loại 20 và 40 feet. Hệ thống được sử dụng trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, độ kín của các mối hàn, mối nối trên thùng xe. Trong bối cảnh xã hội phát... Continue Reading →

Vai trò của Hệ thống rửa xe công trường

Là hệ thống không thể thiếu tại các khi công trình xây dựng, khai thác, chế biến công nghiệp nặng, bãi xử lý rác, khu mỏ khai thác. Hệ thống rửa xe công trường tự động được sử dụng để ngăn chặn tình trạng ôi nhiễm môi trường, cũng như có thể gây nguy hiểm... Continue Reading →

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Up ↑

Tạo trang web với WordPress
Tham gia